Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 1

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 2

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 3

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 4

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 5

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 6

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 7

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 8

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 9

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 10

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 11

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 12

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 13

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 14

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 15

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 16

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 17

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 18

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 19

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 20

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 21

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 22

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 23

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 24

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 25

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 26

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 27

ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน EP 28 (ยังไม่มา)

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย

Xian Ni (Renegade Immortal) ฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเป็นเซียน ซับไทย เรื่องราว หวางหลิง เป็นเด็กที่ฉลาดมากและมีพ่อแม่ที่รัก แม้ว่าเขาและพ่อแม่ของเขาจะถูกญาติคนอื่นๆ รังเกียจ แต่พ่อแม่ของเขาก็ยังหวังไว้สูงเสมอว่าสักวันหนึ่งเขาจะกลายเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ วันหนึ่ง หวางหลิง ได้รับโอกาสเดินบนเส้นทางแห่งความเป็นอมตะ แต่พบว่าเขามีความสามารถเพียงปานกลางเท่านั้น ชม หวางหลิง ในขณะที่เขาหลุดพ้นจากการขาดความสามารถและเดินบนเส้นทางสู่การเป็นอมตะที่แท้จริง!