Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ซับไทย (จบ)

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 1

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 2

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 3

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 4

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 5

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 6

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 7

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 8

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 9

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 10

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 11

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 12

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 13

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 14

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 15

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 16

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 17

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 18

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 19

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 20

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 21

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 22

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 23

ตำนานนักล่ามังกร ตอนที่ 24 (จบ)

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ซับไทย

Ragna Crimson ตำนานนักล่ามังกร ซับไทย เรื่องราว แร็กน่า หนุ่มน้อยนักล่ามังกรฝีมือห่วยได้จับคู่กับ เลโอนิก้า เด็กสาวอัจฉริยะผู้ล่ามังกรได้มากมายและได้ออกล่ามังกรด้วยกันทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่ง กริมเวลต์ มังกรระดับสูงที่มาพร้อมกับความแข็งแกร่งยิ่งกว่ามังกรตัวใดก็ปรากฏตัวขึ้น ทำให้วันเวลาที่เคยเป็นมาต้องจบลง สิ่งที่แร็กน่าคิดขึ้นมาในสมองเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูสุดแกร่งคือ หลายวันที่ทนทุกข์ทรมานนี้คือฝันร้าย เมื่อเขาต้องเดินไปบนเส้นทางแห่งอนาคตที่โดดเดี่ยวและสิ้นหวังที่ไม่อาจปกป้องสิ่งใดไว้ได้พร้อมกับแสวงหาพลังอันแข็งแกร่ง