Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 1-21

Platinum End แพลตตินัม เอนด์

แพลตตินัม เอนด์  มิไร หนุ่มที่พยายามฆ่าตัวตาย แต่มีนางฟ้าปรากฎให้เขาได้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นพระเจ้าองค์ใหม่ ซึ่งต้องชนะตัวแทนคนอื่นอีก 12 คน ภายใน 999 วัน จะมีเพียงคนเดียวที่ได้รับพลังนั้น

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 1

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 2

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 3

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 4

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 5

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 6

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 7

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 8

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 9

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 10

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 11

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 12

Platinum End แพลตตินัม เอนด์ ซับไทย ตอนที่ 13

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 14

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 15

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 16

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 17

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 18

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 19

Platinum End ศึกชิงบัลลังก์เทพเจ้า ซับไทย ตอนที่ 20