Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 1-13 จบแล้ว

Tesla Note เทสลา โน้ต

เทสลา โน้ต  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Mission T หรือก็คือภารกิจกู้โลกที่องค์กรสายลับต้องออกตามหามรดกของนักประดิษฐ์อัจฉริยะนามว่า Nikola Tesla ให้ครบทั้งหมด ก่อนที่มันจะถูกนำไปใช้ในทางที่ชั่วร้าย และผู้ที่ถูกเลือกให้มารับภารกิจนี้ก็คือ Negoro Botan นักเรียนมัธยมหญิงผู้ถูกฝึกฝนให้เป็นนินจามาตั้งแต่ยังเล็กๆ กับ Kuruma หนุ่มหล่อผู้อ้างตัวว่าเป็นสายลับอันดับหนึ่ง

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 1

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 2

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 3

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 4

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 5

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 6

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 7

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 8

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 9

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 10

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 11

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 12

Tesla Note เทสลา โน้ต ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)