K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย (จบแล้ว)

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2

ดูการ์ตูน อนิเมะ เรื่อง K-On! เค-อง!ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตัวเอกของเรื่อง ฮิราซาว่า ยูอิ ที่ได้เข้าสู่ชีวิต ม.ปลายของเธอ แต่เธอยังไม่รู้ว่าจะเข้าชมรมอะไรดี ในขณะที ริทสึ ซึ่งกำลังรับสมัครคนเข้าชมรม K-ON เพราะว่ารุ่นพี่ที่อยู่ชมรม K-ON ได้เรียนจบไปหมดแล้ว และชมรมนี้อย่างน้อยต้องมี 4 คน จึงจะตั้งชมรม K-ON ซึ่งยูอิ เธอก็ตอบตกลง เรื่องราวสนุกๆ ของอนิเมะแนวดนตรีจึงได้เริ่มขึ้น

ดู K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ทุกภาคได้ที่นี่

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 1-27 พากย์ไทย (จบแล้ว)

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 1 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 2 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 3 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 4 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 5 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 6 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 7 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 8 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 9 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 10 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 11 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 12 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 13 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 14 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 15 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 16 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 17 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 18 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 19 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 20 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 21 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 22 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 23 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 24 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 25 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 26 | ลิงค์สำรอง

 

K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ภาค 2 ตอนที่ 27 | ลิงค์สำรอง

ดู K-On! เค-อง! ก๊วนดนตรีแป๋วแหวว ทุกภาคได้ที่นี่