Sand Land: The Series แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย (จบ)

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 1

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 2

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 3

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 4

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 5

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 6

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 7

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 8

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 9

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 10

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 11

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 12

แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)

Sand Land: The Series แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย

Sand Land: The Series แซนด์แลนด์ เดอะซีรีย์ ซับไทย เรื่องราว ความงี่เง่าของมนุษย์ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง ทะเลทรายผืนเล็กๆได้แผ่ขยายออกไปปกคลุมทั่วโลก ผืนดินที่เคยสมบูรณ์แปรเปลี่ยนเป็นความแห้งแล้งทุกหย่อมหญ้า ซ้ำร้ายพระราชามนุษย์หน้าเลือดยังฉวยโอกาสเข้าควบคุมแหล่งน้ำเพียงแห่งเดียวเพื่อกอบโกยสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง เมื่อไม่สามารถหวังพึ่งพาความช่วยเหลือจากผู้ปกครองได้อีกต่อไป การออกเดินทางตามหาน้ำพุในตำนานที่เชื่อว่าอยู่ที่ใดที่หนึ่งในทะเลทรายที่เต็มไปด้วยอันตรายจึงเริ่มขึ้น