4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 1-11 จบ

ดูอนิเมะ 4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย

ดูอนิเมะ 4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ริกกะ จิโยะ เซคิเนะและซึบาสะ ทั้งสี่เป็นเพื่อนสนิทกัน แต่พวกเขาต่างเก็บงำความลับอันน่าหวาดกลัวเอาไว้

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 1

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 2

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 3

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 4

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 5

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 6

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 7

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 8

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 9

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 10

4-nin wa Sorezore Uso wo Tsuku ซับไทย ตอนที่ 11 จบภาค