Urusei Yatsura (2022) ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 1-22

Urusei Yatsura (2022) ลามู ทรามวัยจากต่างดาว

ลามูคือเจ้าหญิงเผ่ายักษ์อันไกลโพ้น เธอเข้าสู่เส้นทางวางแผนพิชิตโลกร่วมกับผู้เป็นพ่อ ทว่ากลับพ่ายแพ้ต่อโมโรโบชิ อาตารุในการแข่งวิ่งไล่จับที่ตัดสินโชคชะตาดาวโลก

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 1

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 2

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 3

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 4

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 5

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 6

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 7

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 8

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 9

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 10

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 11

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 12

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 13

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 14

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 15

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 16

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 17

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 18

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 19

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 20

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 21

ลามู ทรามวัยจากต่างดาว ซับไทย ตอนที่ 22