Yuusha,Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 1-11

Yuusha,Yamemasu ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย

Yuusha,Yamemasu เป็นเรื่องราวของผู้กล้า Leo Demonheart ที่เก่งเทพสุดๆ จนสามารถกอบกู้โลกจากพวกจอมมารได้สำเร็จ แต่เพราะความเก่งที่มากเกินไปก็เลยทำให้ผู้คนทั่วไปหวาดกลัวเขา จนในที่สุด Leo ก็ไม่มีที่ไป ส่งผลให้เขาเหลือตัวเลือกเพียงอย่างเดียวนั่นคือ ต้องย้ายไปทำงานกับจอมมาร ที่ในอดีตเคยเป็นศัตรูกันเท่านั้น

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 1

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 2

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 3

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 4

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 5

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 6

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 7

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 8

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 9

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 10

ผมน่ะเลิกเป็นผู้กล้าแล้วครับ ซับไทย ตอนที่ 11