Wuxian Shijie (The Infinitors) ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 1-7

ดูอนิเมะ Wuxian Shijie (The Infinitors) ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย

ดูอนิเมะ Wuxian Shijie (The Infinitors) ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ไป๋หลิ่งที่จิตใจหงอยเหงาเศร้าซึมได้รับคำเชิญลึกลับ ‘คุณอยากรู้ความหมายของชีวิตหรือเปล่า คุณอยากมีชีวิตอยู่อย่างแท้จริงหรือไม่’ ส่งเข้าไปในพื้นที่หัวหน้าเทพที่เกิดการเปลี่ยนแปลงยากแก่การคาดเดา คำเชิญและคำท้าที่มนุษย์ในอนาคตส่งมาให้โลกปัจจุบัน ความท้าทายแต่ละอย่างที่มนุษย์ต้องเผชิญในสมัยบุกเบิกมหาจักรวาลจะถูกจำลองเป็น ‘ดันเจี้ยน’ เพื่อมอบการต่อสู้ให้กับผู้คนที่ถูกเลือก เอาชนะกับดักมากมาย ผูกมิตรเป็นสหายร่วมรบร่วมเป็นร่วมตาย กลายเป็นหัวหน้ากลุ่ม เพื่อวิวัฒนาการและความอยู่รอดของเหล่ามนุษย์ และอนาคตที่ไร้ขีดจำกัด!

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 1

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 2

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 3

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 4

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 5

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 6

ฝ่าด่านพิชิตแดนอสงไขย ซับไทย ตอนที่ 7