The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 1-79

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ

เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ  ท่านจ้าวเซียน ผู้อยู่เหนือทุกสิ่งในพิภพ ดำรงชีวิตที่เป็นอมตะมาเป็น ล้านๆปีแล้ว พร้อมลูกสาวที่ยัง เด็ก มาเป็นล้านๆปีเช่นกัน และตลอดเวลาที่ผ่านมา หลิงหลิง ลูกสาวของท่านเจ้าเซียนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าผู้เป็นแม่ ก็เฝ้าไถ่ถามอยู่ทุกวันเวลา ว่าแม่ข้าอยู่ไหน The Love Story of My Immortal Dad ส่วนท่านเจ้าเซียนก็ดูเหมือนจะโง่ๆ หน่อยๆ อยู่บนจุดสุดยอดของพิภพ ก็ยังหาเมียตัวเองไม่เจอเช่นกัน เรื่องราวของความรักนั้นจึงบังเกิด เมื่อเจ้าเซียนตัดสินใจมายังโลกเผื่อตามหาว่า “เมียข้าอยู่ไหน!!“

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 1

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 2

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 3

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 4

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 5

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 6

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 7

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 8

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 9

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 10

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 11

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 12

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 13

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 14

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 15

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 16

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 17

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 18

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 19

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 20

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 21

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 22

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 23

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 24

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 25

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 26

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 27

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 28

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 29

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 30

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 31

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 32

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 33

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 34

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 35

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 36

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 37

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 38

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 39

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 40

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 41

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 42

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 43

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 44

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 45

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 46

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 47

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 48

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 49

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 50

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 51

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 52

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 53

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 54

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 55

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 56

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 57

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 58

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 59

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 60

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 61

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 62

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 63

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 64

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 65

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 66

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 67

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 68

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 69

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 70

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 71

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 72

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 73

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 74

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 75

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 76

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 77

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ ซับไทย ตอนที่ 78