Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 1-10

Tesla Note

Tesla Note  เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Mission T หรือก็คือภารกิจกู้โลกที่องค์กรสายลับต้องออกตามหามรดกของนักประดิษฐ์อัจฉริยะนามว่า Nikola Tesla ให้ครบทั้งหมด ก่อนที่มันจะถูกนำไปใช้ในทางที่ชั่วร้าย และผู้ที่ถูกเลือกให้มารับภารกิจนี้ก็คือ Negoro Botan นักเรียนมัธยมหญิงผู้ถูกฝึกฝนให้เป็นนินจามาตั้งแต่ยังเล็กๆ กับ Kuruma หนุ่มหล่อผู้อ้างตัวว่าเป็นสายลับอันดับหนึ่ง

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 1

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 2

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 3

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 4

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 5

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 6

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 7

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 8

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 9

Tesla Note พากย์ไทย ตอนที่ 10