SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทย (จบ)

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 1

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 2

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 3

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 4

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 5

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 6

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 7

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 8

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 9

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 10

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 11

SYNDUALITY Noir Part 2 ตอนที่ 12 (จบ)

SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทย

SYNDUALITY Noir Part 2 ซับไทย เรื่องราว ในปี ค.ศ. 2099 โลกได้พบปัญหาฝนพิษสีฟ้า “Blueschist” ที่คร่าชีวิตมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกเกือบทั้งหมด ประชากรกว่า 92% เสียชีวิต ที่เหลือรอดได้หลบซ่อนในใต้ดิน ในเมือง “Amasia” เหตุการณ์ครั้งนั้นถูกเรียกว่า “Tears of the New Moon” ผ่านไปร่วมร้อยปี ในโลกที่สิ่งมีชีวิตและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไป มนุษย์และ AI ที่ร่วมมือกัน กำลังเผชิญกับภัยพิบัติครั้งใหม่อีกครั้ง