Sousou no Frieren คำอธิษฐานในวันที่จากลา ซับไทย

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 1

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 2

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 3

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 4

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 5

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 6

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 7

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 8

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 9

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 10

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 11

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 12

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 13

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 14

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 15

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 16

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 17

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 18

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 19

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 20

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 21

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 22

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 23

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 24

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 25

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 26

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 27

คำอธิษฐานในวันที่จากลา ตอนที่ 28 (ตอนต่อไป)

Sousou no Frieren คำอธิษฐานในวันที่จากลา ซับไทย

Sousou no Frieren คำอธิษฐานในวันที่จากลา ซับไทย เรื่องราว ฟรีเรน นักเวทสาวได้ร่วมมือกับพวกผู้กล้าฮิลเมลจัดการจอมมารในช่วงสุดท้ายของการผจญภัยกว่าสิบปีและนำพาสันติสุขคืนสู่โลก เธอผู้เป็นเอลฟ์ที่มีอายุยืนยาวกว่าพันปีได้สัญญาว่าจะกลับมาพบกับพวกฮิลเมลอีกครั้งและออกเดินทางคนเดียว หลังจากนั้น 50 ปี ฟรีเรนได้มาเยี่ยมเยือนฮิลเมล แต่ฮิลเมลกลับแก่ชราลงไปและอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิตทั้งที่เธอยังเหมือนเมื่อ 50 ปีก่อนไม่เปลี่ยนแปลง จากนั้น เธอก็ได้เห็นฮิลเมลที่ความตายมาเยือนต่อหน้าต่อตา และได้ตระหนักว่าที่ผ่านมาตัวเองไม่ได้ “รู้จักมนุษย์” เอาเสียเลย ฟรีเรนผู้สำนึกเสียใจจึงได้ออกเดินทาง “เพื่อให้รู้จักมนุษย์” บนเส้นทางนั้น เธอได้พบกับผู้คนหลากหลาย ได้พบกับเรื่องราวมากมายที่กำลังรออยู่