Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 1-101 พากย์ไทย (จบแล้ว)

สแลมดังก์

Slam Dunk หรือ สแลมดังก์ ตัวเอกของเรื่องซากุรางิ ฮานามิจิ ชายที่ถูกสาวๆ หักอกมาแล้วถึง 50 คน และเมื่อเขาได้มาเข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม โชโฮคุ ก็ได้พบกับสาวน้อย อาคางิ ฮารุโกะ และก็ได้เกิดอาการตกหลุมรักทันทีที่ได้เห็น เพื่อต้องการชนะใจเธอ ซากุรางิ เลยมาสมัครเข้าชมรมบาสเกตบอลจากการชักชวนของเธอเพราะฮารุโกะชื่นชอบบาสเกตบอลเป็นพิเศษ

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 1

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 2

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 3

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 4

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 5

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 6

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 7

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 8

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 9

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 10

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 11

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 12

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 13

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 14

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 15

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 16

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 17

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 18

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 19

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 20

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 21

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 22

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 23

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 24

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 25

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 26

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 27

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 28

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 29

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 30

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 31

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 32

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 33

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 34

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 35

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 36

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 37

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 38

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 39

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 40

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 41

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 42

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 43

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 44

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 45

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 46

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 47

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 48

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 49

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 50

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 51

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 52

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 53

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 54

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 55

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 56

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 57

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 58

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 59

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 60

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 61

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 62

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 63

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 64

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 65

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 66

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 67

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 68

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 69

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 70

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 71

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 72

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 73

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 74

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 75

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 76

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 77

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 78

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 79

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 80

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 81

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 82

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 83

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 84

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 85

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 86

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 87

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 88

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 89

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 90

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 91

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 92

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 93

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 94

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 95

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 96

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 97

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 98

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 99

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 100

Slam Dunk สแลมดังก์ ตอนที่ 101