Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ซับไทย ตอนที่ 1-13 (จบ)

Saiyuuki RELOAD: ZEROIN สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ  เมื่อ Gyumaoh ที่ชั่วร้ายพ่ายแพ้ต่อเทพเจ้าสงคราม Nataku Taishi และถูกคุมขังในปราสาท Houtou ยุคแห่งสันติภาพได้เริ่มขึ้นในดินแดน Togenkyo หลายร้อยปีต่อมา ผู้ที่ต้องการชุบชีวิต Gyumaoh ได้ก่อให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในโลก คลื่นแห่งพลังด้านลบที่เกิดจากความพยายามในการฟื้นคืนชีพของเขาได้ผลักดันให้โยวไคเข้าสู่ภาวะวิกลจริต เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นจากการสังหารอย่างรุนแรง Kanzeon Bosatsu จึงส่ง Son Goku, Genjou Sanzou, Sha Gojyo และ Cho Hakkai ไปทางทิศตะวันตกเพื่อป้องกันไม่ให้ Gyumaoh ฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 1

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 2

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 3

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 4

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 5

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 6

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 7

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 8

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 9

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 10

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 11

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 12

สี่แสบฝ่าแดนทมิฬ ไซยูกิ ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)