Renjian Zui Deyi (Proud Swordsman) ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 1-18

Renjian Zui Deyi (Proud Swordsman) ความภาคภูมิใจของนักดาบ

ความภาคภูมิใจของนักดาบ  Li Fuyao นักเล่าเรื่องอายุน้อยผู้ลึกลับ เอาชนะชาวบ้านด้วยเรื่องราวดั้งเดิมที่น่าอัศจรรย์ของเขาในเมืองที่สงบและเงียบสงบ อันที่จริง เขาเกิดที่เมืองลั่วหยาง เขาเคยเป็นเด็กที่ได้รับการคัดเลือกอย่างมีเกียรติ ซึ่งควรได้รับการปลูกฝังในวังศักดิ์สิทธิ์ อย่างไรก็ตาม ชีวิตได้ปฏิบัติกับเขาเป็นอย่างอื่น เขาถูกไล่ออกจากเมืองที่ห่างไกลนี้โดยไม่มีใครดูแล แม้จะเหมือนเสือดาวที่ซ่อนเร้น เขามักจะซุ่มซ่อนอยู่เสมอเพื่อให้ตัวเองกลับมาอยู่ในเส้นทางแห่งการฝึกฝนและแสวงหาการแก้แค้นเมื่อเขาแข็งแกร่งพอ อยู่มาวันหนึ่ง ผู้ฝึกตนที่เชี่ยวชาญและอสูรงูที่ได้รับบาดเจ็บมาเยี่ยมเขาอย่างไม่คาดฝัน ทำลายความสงบสุขในชีวิตของเขานับแต่นั้นเป็นต้นมา ที่น่าประหลาดใจคือ อสูรงูได้มอบแกนอสูรเพื่อการฝึกฝนให้แก่เขา ซึ่งทำให้มีโอกาสที่เขาใฝ่หา มันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาจริง ๆ หรือมันจะทำให้เขาตกอยู่ในอันตรายที่นึกไม่ถึง

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 1

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 2

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 3

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 4

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 5

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 6

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 7

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 8

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 9

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 10

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 11

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 12

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 13

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 14

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 15

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 16

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 17

Renjian Zui Deyi ความภาคภูมิใจของนักดาบ ซับไทย ตอนที่ 18