Potion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ซับไทย (จบ)

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 1

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 2

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 3

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 4

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 5

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 6

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 7

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 8

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 9

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 10

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 11

แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ตอนที่ 12 (จบ)

Potion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ซับไทย

Potion-danomi de Ikinobimasu! แค่ขายโพชั่นไปวันวันไม่ได้เหรอคะ! ซับไทย เรื่องราว ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับพนักงานบริษัทหญิงธรรมดาหนึ่ง เกิดใหม่ที่ต่างโลกและสร้างโพชั่นที่โลกใหม่นั้น