Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 1-6

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย

โซโนดะ มิจิ สาวที่แพ้ในการแข่งยูโดมัธยมต้นปี 3 จนอยากเลิก แต่เพื่อนสนิทพยายามให้เธอเล่นต่อ และพยายามอีกครั้งตอนมัธยมปลาย

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 1

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 2

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 3

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 4

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 5

Mou Ippon! โมอิปปง! หนึ่งแต้มฝัน ซับไทย ตอนที่ 6