Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1-16

Lian Qi Shi Wan Nian (100.000 Years of Refining Qi) ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี

หนึ่งแสนปีก่อน นิกายเทียนหลานครอบครองโลกแห่งการบ่มเพาะ และสาวกในนิกายล้วนเย่อหยิ่ง อยู่ยงคงกระพัน มีแค่ศิษย์ ซูหยาง เท่านั้นที่อยู่ในช่วงการกลั่น ลมปราณ เพื่อที่จะทำลายฐานการเพาะปลูกของเขาและทะลวงไปให้เร็วที่สุด ซูหยาง ฝึกฝนเป็นเวลาหลายพันปี โดยไม่คาดคิด เมื่อเขาออกจากประตูบ่มเพาะ นิกายของเขามีศิษย์เพียงสามหรือห้าคนที่เหลืออยู่ใน นิกายฟ้าคราม (นิกายเทียนหลาน) เมื่อเห็นว่าคนในนิกายกำลังจะถูกกำจัดซูหยาง จึงขับไล่ศัตรูที่ทรงพลังและสาบานว่าจะ นำ นิกายฟ้าคราม กลับสู่จุดสูงสุด! ด้วยการขยายอำนาจของนิกายเทียนหนานความจริงของการฝึกฝนที่ซบเซาของ ซูหยาง ได้รับการเปิดเผยทีละขั้นตอน เป็นเวลานับพัน ๆ ปี ความลับที่แทรกซึมเข้าไปในโลกทั้งสามของมนุษย์ ปีศาจ และอมตะก็ถูกเปิดเผยให้ทุกคนได้เห็นเช่นกัน! หนึ่งความคิดกลายเป็นพระเจ้า หรือหนึ่งความคิดกลายเป็นปีศาจ? ชีวิตและความตายของโลกอยู่ในฝ่ามือของ ซูหยาง! ดูอนิเมะ ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 1

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 2

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 3

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 4

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 5

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 6

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 7

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 8

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 9

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 10

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 11

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 12

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 13

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 14

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 15

ข้าก็แค่กลั่นลมปราณหนึ่งแสนปี ซับไทย ตอนที่ 16