Legend of Xianwu (Xianwu Emperor) ตำนานเซียนอู่ ซับไทย

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 1

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 2

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 3

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 4

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 5

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 6

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 7

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 8

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 9

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 10

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 11

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 12

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 13

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 14

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 15

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 16

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 17

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 18

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 19

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 20

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 21

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 22

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 23

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 24

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 25

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 26

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 27

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 28

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 29

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 30

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 31

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 32

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 33

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 34

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 35

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 36

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 37

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 38

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 39

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 40

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 41

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 42

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 43

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 44

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 45

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 46

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 47

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 48

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 49

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 50

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 51

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 52

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 53

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 54

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 55

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 56

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 57

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 58

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 59

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 60

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 61

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 62

ตำนานเซียนอู่ ซับไทย ตอนที่ 63 (ยังไม่มา)

Legend of Xianwu (Xianwu Emperor) ตำนานเซียนอู่ ซับไทย

ในฐานะสาวกที่ซื่อสัตย์ เย่เฉินอุทิศตนเพื่อปกป้องเขตการแพทย์จิตวิญญาณสำหรับนิกายของเขา แต่ระหว่างการต่อสู้กับศัตรู สนามพลังวิญญาณก็ถูกทำลาย ความภักดีและการอุทิศตนให้กับนิกายไม่สามารถช่วยเขาได้ ความภักดีที่เขาคิดว่าได้รับจากเพื่อนร่วมงานและคนรักไม่สามารถช่วยเขาจากการทรยศได้ ดังนั้นเขาจึงถูกเนรเทศออกจากนิกายอย่างไร้ยางอาย ด้วยความช่วยเหลือจากเปลวไฟที่ตกลงมาจากสวรรค์ เย่เฉินเริ่มพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ฝึกฝนที่แข็งแกร่งขึ้น ต่อสู้กับคู่ต่อสู้ของเขา เปิดเผยชีวิตในตำนานของเขา และเขียนเรื่องราวของตัวเองใหม่…