Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 1-17

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 1

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 2

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 3

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 4

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 5

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 6

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 7

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 8

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 9

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 10

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 11

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 12

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 13

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 14

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 15

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 16

ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา ซับไทย ตอนที่ 17

Kage no Jitsuryokusha ni Naritakute! ชีวิตไม่ต้องเด่น ขอแค่เป็นเทพในเงา

หนุ่มญี่ปุ่นที่หลงใหลการเป็นตัวละครปราบคนชั่วในคราบคนธรรมดา จนคิดได้ว่าชีวิตจริงไม่มีวันทำได้ เขาได้มีโอกาสไปเกิดใหม่ในต่างโลกเป็นบุตรของพวกขุนนางชื่อ ซิด ทำตามความตั้งใจเดิมที่ไม่อยากเด่น ก่อนกลายเป็นผู้นำกลุ่ม ชาโดว์การ์เดน คอยกำจัดลัทธิผู้ชั่วร้าย เรื่องซีเรียสปนกาวของหนุ่มช่างฝันได้เริ่มขึ้น