Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

Jitsu wa Ore, Saikyou deshita? ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย

เรื่องย่อ  :  ได้เล่าเรื่องของหนุ่มเกิดใหม่ที่ต่างโลกผู้หนึ่ง แล้วถูกทิ้งไปในป่าในวันที่ที่เขาเกิดมา เพราะเลเวลเวทมนตร์ต่ำเกิน โชคชะตาหนุ่มนี้จะเป็นอย่างไรอีกต่อไป…?

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 1

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 2

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 3

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 4

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 5

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 6

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 7

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 8

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 9

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 10

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 11

ผมเทพสุดจริงเหรอ? ซับไทย ตอนที่ 12 (จบ)