Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 1-12 จบ

Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ  เป็นเรื่องราวในปี 2019 ก่อนประเทศญี่ปุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงรัชศกใหม่ Gyakuten Sekai no Denchi Shoujo ที่จู่ ๆ บนท้องฟ้าได้มีรอยแยกต่างมิติโผล่ออกมา และข้างในนั้นมีต่างโลกกลับตาลปัตรที่มีชื่อว่า “Shinkoku Nihon” (ประเทศญี่ปุ่นที่แท้จริง) อยู่ เป็นโลกคู่ขนานที่ญี่ปุ่นยังคงปกครองด้วยระบอบทหารแบบในอดีต ซึ่งโลกคู่ขนานนี้ได้ใช้ “Genmu” อาวุธประเภทแก๊สที่ทำให้อาวุธยุคปัจจุบันใช้การไม่ได้กับ “Garan” หุ่นยนต์ขนาดยักษ์ทำการรุกรานญี่ปุ่นของเรา จนสามารถเข้ายึดรัฐบาลและปกครองได้สำเร็จ ทำให้พวกเราไม่ได้เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า “Reiwa”

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 1

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 2

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 3

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 4

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 5

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 6

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 7

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 8

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 9

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 10

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 11

สาวน้อยวัยใส พิชิตชัยในโลกเผด็จการ ซับไทย ตอนที่ 12 ตอนจบ