Goblin Slayer II ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ซับไทย (จบ)

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 1

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 2

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 3

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 4

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 5

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 6

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 7

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 8

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 9

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 10

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 11

ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ตอนที่ 12 (จบ)

Goblin Slayer II ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ซับไทย

Goblin Slayer II ก็อบลิน สเลเยอร์ (ภาค2) ซับไทย เรื่องราว ณ ชายแดนกิลด์ มีผู้หนึ่งที่อาศัยการกำจัดก็อบลินจนเลื่อนขึ้นเป็นระดับเงินซึ่งเป็นระดับที่สูงเป็นอันดับสามได้…หลังจากนักบวชหญิงได้กลายมาเป็นนักผจญภัย ภารกิจแรกก็เผชิญวิกฤตทันที แต่โชคดีที่ได้รับความช่วยเหลือจากชายผู้ถูกขนานนามว่าเป็น “ก็อบลินสเลเยอร์” เขาผู้นี้มุ่งมั่นกับการกำจัดก็อบลินโดยไม่เลือกวิธีและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ผู้คนมากมายต่างเฝ้ารอเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกิลด์และสาวเลี้ยงวัวเพื่อนสมัยเด็ก รวมถึงสาวน้อยเผ่าเอลฟ์ ผู้ที่ได้ยินเรื่องราวของเขาจึงแสดงตัวออกมาเพื่อขอร้องเขา….