Ajin ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ SS1-2 ซับไทย (จบแล้ว)

Ajin

Ajin ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ เมื่อ 17 ปีก่อน อาจิน ได้ปรากฏตัวขึ้นที่ทวีปแอฟริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฆ่าไม่ตาย และสร้างความหวาดกลัวให้กับมนุษยชาติถึงการมีตัวตนของพวกนี้ ในปัจจุบัน มีการค้นพบพวกนี้รวม 47 ตน ในวันหนึ่ง นากาอิ เคย์ นักเรียนธรรมดาๆ คนหนึ่งได้ถูกรถชนเข้า และเขาได้พบว่าตนเองได้เป็นหนึ่งในอาจิน สิ่งที่คนบนโลกไม่ต้องการให้มีตัวตนในโลกนี้

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ ภาค1 ซับไทย

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 1

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 2

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 3

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 4

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 5

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 6

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 7

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 8

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 9

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 10

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 11

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 12

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค1 ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)

Ajin Demi-Human ปริศนาอสูร พันธ์อมตะ ภาค2 ซับไทย

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 1

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 2

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 3

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 4

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 5

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 6

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 7

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 8

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 9

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 10

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 11

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 12

สายพันธุ์อมนุษย์ ภาค2 ซับไทย ตอนที่ 13 (จบ)