AI no Idenshi พันธุกรรมแห่ง AI ซับไทย ตอนที่ 1-12

AI no Idenshi พันธุกรรมแห่ง AI ซับไทย

AI no Idenshi พันธุกรรมแห่ง AI ซับไทย เรื่องราว นี่คือเรื่องราวในอนาคตของพวกเราความก้าวหน้าอย่างเหนือชั้นของ AIที่เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 21 นั้นได้ช่วยพัฒนาด้านสังคม แต่ในอีกด้านหนึ่ง ข้อดีและข้อเสียของการใช้เครื่องจักรที่มีปัญญาระดับสูงเป็นเครื่องมือก็เข้าจู่โจมมนุษยชาติในครึ่งหลังของศตวรรษที่ 21 มนุษย์ยอมรับและแยก “ฮิวแมนนอยด์” ที่มีสิทธิมนุษยชนออกเป็นอีกหนึ่งตัวตนที่แตกต่างจาก “AI อุตสาหกรรม” ได้อย่างปกติและใช้ชีวิตร่วมกันสุโด ฮิคารุ ต้องเผชิญหน้ากับ “โรคใหม่” ที่ถือกำเนิดจากการอยู่ร่วมกันของมนุษย์และ AI ในฐานะหมอของศาสตร์การแพทย์แขนงใหม่ผู้รักษาฮิวแมนนอยด์และในบางครั้ง ก็ใช้ใบหน้าเบื้องหลัง…

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 1

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 2

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 3

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 4

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 5

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 6

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 7

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 8

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 9

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 10

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 11

พันธุกรรมแห่ง AI ตอนที่ 12 (ยังไม่มา)