Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 1-45 (จบ)

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 1

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 2

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 3

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 4

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 5

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 6

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 7

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 8

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 9

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 10

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 11

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 12

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 13

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 14

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 15

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 16

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 17

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 18

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 19

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 20

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 21

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 22

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 23

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 24

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 25

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 26

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 27

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 28

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 29

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 30

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 31

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 32

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 33

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 34

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 35

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 36

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 37

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 38

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 39

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 40

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 41

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 42

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 43

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 44

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่ ซับไทย ตอนที่ 45 (จบ)

Xinghe Zhizun (Supreme Lord Of Galaxy) มหาเทพแห่งกาแล็กซี่

มหาเทพแห่งกาแล็กซี่  เมื่อดาวเอิร์ธสีน้ำเงินที่วาววับที่สุดของประตูแรกของกลุ่มดาว บังเอิญได้โลกของ “แผนที่ดาว” สมบัติ ดึงดูดสายตาของลอร์ดแห่งโลก เพื่อให้ได้แผนที่ดาว ลอร์ดออฟเดอะ โลกชักนำให้ตระกูลดาราระดับสูงไปยังอาณาเขตดาราศักดิ์สิทธิ์ และกักขังพวกเขาไว้ใน “โดเมนดาราศักดิ์สิทธิ์” เพื่อที่จะฟื้นความรุ่งโรจน์ในอดีตของเขา Xinghe Zhizun ชูซิงเหอ ผู้อายุน้อยกว่า แสวงหาพ่อที่ถูกคุมขังและชั้นสูง -ระดับของตระกูลดาราและนำสาวกหลายคนใต้ประตูเพื่อฝ่าวงล้อมสิบสองดาว เอาชนะวิญญาณดวงดาวสิบสองดวงของลอร์ดแห่งโลกและในที่สุดก็ช่วยพ่อของเขาและผู้คนในตระกูลดาราทั้งหมดจากพระเจ้า ของโลก