Wo De Yi Jie Zhi Lu (My Journey in an Alternate World) การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 1-41

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 1

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 2

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 3

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 4

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 5

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 6

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 7

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 8

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 9

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 10

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 11

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 12

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 13

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 14

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 15

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 16

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 17

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 18

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 19

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 20

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 21

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 22

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 23

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 24

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 25

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 26

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 27

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 28

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 29

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 30

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 31

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 32

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 33

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 34

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 35

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 36

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 37

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 38

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 39

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า ซับไทย ตอนที่ 40

Wo De Yi Jie Zhi Lu (My Journey in an Alternate World) การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า

การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า  เฉินเสี่ยวฟานวัยหนุ่มเข้าสู่โลกที่ต่างออกไปโดยบังเอิญกลืนฮัน หยวนจู้เข้าไป และกลายเป็นนายน้อยของตระกูลเฉินที่ “อาศัยหน้ากิน” ชายที่สวยที่สุดในมู่หยุนเฉิง เขาพบว่าแม้ว่าเขาจะเป็นที่ต้องการตัวและรักของผู้หญิงในเมืองเมฆาราตรี เขาเป็นคนไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถฝึกฝนได้ เพื่อที่จะกลับไปยังโลกเดิมของเขา เขายอมสละชีวิตที่มั่นคงของนายน้อย ต่อต้านการต่อต้านที่แข็งแกร่งของครอบครัวของเขา และลงมืออย่างเด็ดเดี่ยวบนถนนแห่งการฝึกฝน