Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 1-60 (จบภาค)

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย

เรื่องย่อ Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก เย่เฉินอยู่ในโลกนี้มาหลายร้อยปีและก็สร้างความแข็งแกร่งอย่างยิ่งนอกเหนือจากนั้นการดำรงชีพของเขาก็เป็นตำนานโดยตลอด แม้กระนั้นพลังของโลกของเหล่าเทพเจ้าจะขยายไปอย่างช้าๆไปสู่โลกนี้โดยเริ่มจากการต่อสู้ที่โหดเหี้ยมแล้วก็ดุร้ายที่สุด

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 1

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 2

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 3

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 4

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 5

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 6

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 7

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 8

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 9

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 10

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 11

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 12

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 13

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 14

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 15

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 16

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 17

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 18

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 19

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 20

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 21

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 22

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 23

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 24

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 25

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 26

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 27

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 28

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 29

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 30

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 31

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 32

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 33

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 34

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 35

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 36

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 37

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 38

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 39

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 40

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 41

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 42

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 43

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 44

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 45

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 46

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 47

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 48

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 49

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 50

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 51

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 52

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 53

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 54

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 55

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 56

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 57

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 58

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 59

Wan Jie Shen Zhu พระเจ้าหมื่นโลก ซับไทย ตอนที่ 60 (จบภาค)