Tensai Ouji no Akaji Kokka Saiseijutsu บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

Tensai Ouji no Akaji Kokka Saiseijutsu บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน  เจ้าชาย เวย์น แห่งราชอาณาจักรนาโทร่า ผู้ที่มีความสามารถในการบริหารตั้งแต่เด็ก ร่วมกับ นินิม ผู้ช่วย เห็นปัญหาหลายประการของประเทศเล็กๆ ตน ขาดทั้งเงิน ขาดกองทหาร ขาดคนมีความสามารถต่างละทิ้งประเทศ มีปัญหาสะสมมากมาย ยากจะบูรณะให้เติบโตได้ เขาอยากขายประเทศทิ้ง สละตำแหน่ง แล้วหนีไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสุขสบายสักที่หนึ่ง แต่แผนขายชาติขององค์ชายผู้ชาญฉลาด กลับทำให้เกิดเรื่องเหนือความคาดหมายตามมาเสมอ

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 1

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 2

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 3

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 4

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 5

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 6

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 7

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 8

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 9

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 10

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 11

บูรณะมันวุ่นวาย ขายชาติเลยแล้วกัน ซับไทย ตอนที่ 12 (จบภาค)