Skip to Loafer จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 1-10

Skip to Loafer จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย

สาวมัธยมผู้มาจากชนบทที่มีประชากรน้อยเข้ามาศึกษาที่โตเกียว แผนชีวิตอันแสนเพอร์เฟกต์กลับต้องมาเจอกับการท้าท้ายสุดหนักหน่วงตั้งแต่วันแรก นี่คือเรื่องราวในรั้วมัธยมของสาวน้อย~

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 1

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 2

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 3

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 4

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 5

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 6

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 7

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 8

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 9

จังหวะวัยรุ่น ว้าวุ่นหัวใจ ซับไทย ตอนที่ 10