Seija Musou: Salaryman Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลกของมนุษย์เงินเดือน ซับไทย ตอนที่ 1-12 (จบ)

Seija Musou: Salaryman Isekai de Ikinokoru Tame ni Ayumu Michi นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลกของมนุษย์เงินเดือน ซับไทย

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลกของมนุษย์เงินเดือน ซับไทย เรื่องราว พนักงานเงินเดือนโชคร้ายที่ตายจากกระสุนระหว่างทำงานได้ไปเกิดใหม่ต่างโลกในชื่อลูซิเอล และหวังถึงการใช้ชีวิตอย่างสงบสุข จนกระทั่งเมื่อลูซิเอลทิคิดว่าจำเป็นต้องมีวิชาป้องกันตัวเพื่อการเอาตัวรอด เขาจึงได้ทนต่อการฝึกฝนใช้เวทมนตร์ธาตุศักดิ์สิทธิ์อย่างเอาเป็นเอาตาย และเป็นที่รู้จักกันในฐานะฮีลเลอร์

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 1

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 2

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 3

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 4

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 5

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 6

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 7

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 8

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 9

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 10

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 11

นักบุญไร้เทียมทาน หนทางรอดในต่างโลก ตอนที่ 12 (จบ)