Jujutsu Kaisen 2nd Season มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ซับไทย

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 1

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 2

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 3

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 4

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 5

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 6

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 7

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 8

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 9

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 10

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 11

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 12

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 13

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 14

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 15

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 16

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 17

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 18

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 19

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 20

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 21

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 22

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ตอนที่ 23 (ยังไม่มา)

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) SP 1

มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) SP 2

Jujutsu Kaisen 2nd Season มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ซับไทย

Jujutsu Kaisen 2nd Season มหาเวทย์ผนึกมาร (ภาค2) ซับไทย เรื่องราว เนื้อเรื่องจะเล่าย้อนกลับไปถึงความเก่งกาจในสมัยเรียนของโกะโจ ซาโตรุ และ เกะโท สุงุรุ