Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 1-25 ซับไทย จบแล้ว

Hitori no Shita The Outcast ภาค2

เรื่องย่อ Hitori no Shita The Outcast ภาค2 Zhang Chulan ถูกผีดิบรุกรานที่ป่าช้า เขาได้มานะช่วยสตรีผมดำที่พบ Hitori no Shita จวบจนถึงเขาได้พบคุณอีกครั้งในมหาวิทยาลัยรวมทั้งชะตากรรมที่มาเกี่ยวพันกับบุคคลผู้มีพลังพิเศษ

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 1

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 2

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 3

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 4

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 5

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 6

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 7

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 8

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 9

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 10

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 11

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 12

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 13

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 14

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 15

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 16

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 17

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 18

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 19

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 20

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 21

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 22

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 23

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 24

Hitori no Shita The Outcast ภาค2 ตอนที่ 25