Fairy Ranmaru Anata no Kokoro Otasuke Shimasu แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 1-8

Fairy Ranmaru Anata no Kokoro Otasuke Shimasu แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง

เรื่องย่อ แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง โลกนี้คือเรื่องของแนวทางการทำหรือตาย ไม่มีสรวงสวรรค์ Fairy Ranmaru คุณลงไปครั้งเดียวคุณก็ออกไป โลกนี้เต็มไปด้วยผู้คนที่เชื่อแบบนั้น เฮ้คุณอยู่ตรงนั้น คุณจะแกล้งทำเป็นไม่มองเห็นจริงๆหรอ? แม้กระนั้นพวกเราไม่สามารถที่จะทำแบบนั้นได้ ให้พวกเราเช็ดน้ำตาของคุณ พวกเราจะก่อให้รอยยิ้มนั้นกลับมาบนบริเวณใบหน้าของคุณ แม้กระนั้นมันจะไม่ฟรี โปรดมาที่บาร์เอฟอย่ากลัว พวกเราไม่ได้อยากเงินอะไรก็ตามมีเพียงแค่อย่างเดียวที่พวกเราปรารถนาพวกเราจะยอมแพ้

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 1

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 2

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 3

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 4

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 5

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 6

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 7

แฟร์รี่ รันมารุ จะช่วยหัวใจเธอเอง ซับไทย ตอนที่ 8