Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 1-12

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 1

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 2

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 3

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 4

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 5

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 6

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 7

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 8

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 9

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 10

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 11

เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย ตอนที่ 12

Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ ซับไทย

Chainsaw Man เชนซอว์แมน มนุษย์เลื่อยยนต์ เด็นจิ เด็กหนุ่มผู้หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักล่าปิศาจ อาศัยอยู่ร่วมกับโปจิตะ”ปีศาจเลื่อยยนต์”ตัวหนึ่ง เขาก้มหน้าก้มตาทำงานเยี่ยงทาส เพื่อชดใช้หนี้สินของพ่อแม่ แต่ก็ยังโดนหักหลังและถูกฆ่า ชั่วขณะนั้น เด็นจิทำพันธสัญญากับโปจิตะ ครอบครองหัวใจของปิศาจ คืนชีพกลับมาเป็น“เชนซอว์แมน”