ดูอนิเมะ Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ตอนที่ 1-90 ซับไทย ยังไม่จบ

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 1

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 2

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 3

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 4

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 5

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 6

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 7

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 8

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 9

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 10

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 11

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 12

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 13

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 14

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 15

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 16

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 17

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 18

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 19

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 20

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 21

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 22

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 23

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 24

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 25

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 26

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 27

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 28

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 29

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 30

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 31

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 32

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 33

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 34

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 35

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 36

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 37

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 38

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 39

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 40

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 41

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 42

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 43

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 44

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 45

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 46

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 47

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 48

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 49

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 50

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 51

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 52

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 53

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 54

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 55

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 56

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 57

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 58

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 59

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 60

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 61

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 62

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 63

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 64

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 65

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 66

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 67

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 68

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 69

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 70

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 71

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 72

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 73

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 74

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 75

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 76

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 77

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 78

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 79

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 80

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 81

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 82

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 83

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 84

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 85

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 86

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 87

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 88

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 89

Black Clover แบล็คโคลเวอร์ ซับไทย ตอนที่ 90

ดูอนิเมะ Black Clover แบล็คโคลเวอร์

Black Clover  ในอดีตมนุษย์นั้นเกือบถูกเทพอสูรฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากจอมเวท ซึ่งได้ถูกเรียกว่า จักรพรรดิเวทมนตร์แล้วก่อตั้งอาณาจักรโครเวอร์ขึ้นมา ว่ากันว่า จอมเวทที่เก่งกาจสุดจะเป็นจักรพรรดิเวทมนตร์คนต่อไป เวลาผ่านไป แอสต้าและยูโน สองเด็กกำพร้าที่เกิดในโบสถ์นอกอาณาจักรโคลเวอร์ได้เติบโตขึ้น ตัวแอสต้าไม่มีเวทมนตร์แต่ฝันที่จะได้เป็นจักรพรรดิเวทมนตร์ จึงฝึกด้านการต่อสู้ด้วยกำลัง ในขณะที่ยูโนมีความสามารถที่ยอดเยี่ยม ทั้งสองแข่งกันว่าใครจะได้เป็นอัศวินเวทที่ยอดเยี่ยมที่สุดในอาณาจักร จึงออกเดินทางผจญภัยกัน