Initial D First Stage นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 ตอนที่ 1-26 พากย์ไทย จบแล้ว

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 1

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 2

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 3

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 4

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 5

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 6

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 7

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 8

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 9

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 10

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 11

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 12

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 13

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 14

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 15

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 16

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 17

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 18

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 19

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 20

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 21

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 22

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 23

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 24

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 25

นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า พากย์ไทย ภาค1 ตอนที่ 26 (จบ)

Initial D First Stage นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1

เรื่องย่อ นักซิ่งดริฟท์สายฟ้า ภาค1 Takumi Fujiwara เป็นบุตรชายของเจ้าของร้านเต้าหู้ในท้องถิ่น อนิเมะรถ ในตอนกลางคืนฟูจิวาระได้ตื่นตัวขึ้นกับ AE86 Sprinter Trueno (AE86 Corolla GT-APEX) และการแข่งขันบนถนนภูเขาที่ไม่เคยมาก่อน คืนหนึ่งทีม Akagi Red Suns ซึ่งเป็นสโมสรแข่งท้าให้ Akina Speed Stars แข่งบนภูเขาที่ Fujiwara อาศัยอยู่ ภูเขา “อากินะ” Keisuke หนึ่งในผู้นำของ Red Suns เจ้าของ Mazda RX-7 แต่กลับพ่ายแพ้ให้กับ ทาคุมิ ชายผู้หน้าไร้อารมณ์