ดูอนิเมะ Fate Apocrypha อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1-25 ซับไทย จบแล้ว

ดูอนิเมะ Fate Apocrypha อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์

Fate Apocrypha ช่วงประมาณปี 2000 เกิดความขัดแย้งระหว่างสองกลุ่ม ระหว่าง “ฝ่ายแดง” และ “ฝ่ายดำ” โดยทั้งสองกลุ่มเรียกข้ารับใช้มา 7 คน จากกฏพิเศษของเซอร์แวนท์คลาส Ruler “ฝ่ายแดง” เป็นพวกจอมเวทจากองค์กรจอมเวทแห่งหอนาฬิกา “ฝ่ายดำ” เป็นกลุ่มของจอมเวทโรมันเนียนที่เรียกตนว่า Yggdmillennia ทำให้มีข้ารับใช้รวม 14 ตนที่ต้องมาต่อสู้กันเพื่อชิงจอกศักดิ์สิทธิ์ในศึกครั้งนี้

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 1

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 2

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 3

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 4

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 5

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 6

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 7

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 8

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 9

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 10

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 11

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 12

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 13

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 14

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 15

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 16

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 17

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 18

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 19

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 20

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 21

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 22

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 23

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 24

อโพคริฟฟา มหาสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ ตอนที่ 25